program
     
     

Program

mobilne integracije

Mobilne integracije

Izvajamo storitve za mobilne operaterje po sistemu »na ključ «, kar pomeni celovito izdelavo idejnih rešitev za izvajanje del na pripravi prostorov za opremo, izdelavo projektov (PGD, PZI in PID), montažo in vključitev radio relejnih zvez, baznih postaj in napajalnih naprav.
vec
 
NetBox

NetBox brezžični usmerjevalniki

NB1310; NB2210; NB2240; NB2241; NB2340; NB2341; NB2541

NetBox brezžični usmerjevalniki se uporabljajo za povezovanje naprav in omrežja s pomočjo brezžičnih omrežij.
vec
 
Kresnica

KRESNICA

Implementarni in elektronski pretvorni starter "Kresnica" je konstruiran za delo v kombinaciji s standardnimi fluorescenčnim cevmi in kompaktnimi fluorescenčnimi žarnicami brez dušilke, starterja in kondenzatorja za kompenzacijo jalove energije.

vec